Algemene voorwaarden

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 08/09/2020.

Voeg titel toe

Lees hier de algemene voorwaarden van Casteels Vastgoed, gevestigd te Hundelgemsesteenweg 230 9820 Merelbeke, België.

Contactinformatie:
Hundelgemsesteenweg 230
9820 Merelbeke
Tel. 0487 410 892

Door de toegang tot of het gebruik van de Casteels vastgoed (de “Makelaar”) website (beschikbaar op casteelsvastgoed.be – de “Website”) aanvaardt u zich te schikken naar en gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en erkent u kennis te hebben genomen van het Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Website.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig hun inhoud te verifiëren.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website en de inhoud die wordt verstrekt in de website, met inbegrip van en niet beperkt tot, de teksten, grafisch materiaal, logo’s, iconen, beelden, video’s, geluid en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten gehouden door de Makelaar en/of derden. Deze mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gepost, gedownload, overgedragen of gebruikt worden zonder de voorafgaande toestemming van de Makelaar, dit zonder afbreuk aan de mogelijkheid van het downloaden, het weergeven en printen van materiaal voor louter persoonlijke doeleinden zoals toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u het materiaal op generlei wijze wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsmededelingen intact houdt.

Links naar andere websites

Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. De makelaar heeft deze websites van derden niet herzien, heeft geen controle over hen en is niet verantwoordelijk voor om het even welk van deze websites of hun inhoud. Als u besluit om één van deze websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen risico.

Verboden gebruik

U mag de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag niet overgaan tot toegang, opslag, distributie of verzending van virussen of enige inhoud gedurende uw gebruik van de website die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend is; (ii) illegale activiteit vergemakkelijkt; (iii) seksueel expliciete afbeeldingen uitbeeldt; (iv) onrechtmatig geweld bevordert; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, kleur, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit; of (vi) schade of letsel aan een persoon of eigendom veroorzaakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Website is eigendom van en wordt beheerd door de Makelaar. Uw toegang tot de website, surfen op de website, downloaden en gebruik van de website en de onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd, volgens de wetten van het rechtsgebied van de Makelaar.

VASTGOEDADVIES

Tips en advies lezen om vastgoed te kopen of te verkopen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Genoeg gelezen? Uitschrijven kan altijd, in één klik.